Қазақ тілі негіздері. 2-бөлім

★ Б, В, Д, Г, Ғ және Х/Һ қазақ
сөздерінің соңында қолданылмайды.

Басқаша айтқанда, сөз соңында ұяң дауыссыздардың арасынан тек З мен Ж кездесе алады және қатаң дауыссыздан тек Х/һ кездесе алмайды.

Мұның өзінде Ж-ға аяқталатын дұрыс бейімделген үш-ақ қазақы сөз бар:
лаж, баж, тәж.

Қате түрінде әдеби нормаға еніп кеткен кей сөздерді дұрыстап жазатын болсақ, былай болады:

араб → арап
баб → бап
жад → жат
шад → шат
шах → шақ (мұндағы -қ бірікеннен сөздерде түсіп қалады)
шейх → шайқы (мұндағы -қы біріккен сөздерде түсіп қалады)
Мағриб → Мәрiп
мазғаб → мәзеп
Пенджаб → Бенжап
Суяб → Сұяп
Мерв → Мары
хаджиб → әжiп
хиджаб → ежеп
ниқаб → некеп
наиб → найып
аллаһ → алда

Қатаң дауыссыз боп табылатын Ц, Ч, Ф, Щ әріптері есепке алынған жоқ.
Бөлісу:

Пікір жоқ әзірше