Жазалар әлеміне саяхат: Тaспен aтып өлтiру


(жалғасы, басы мында)

Жазаласа, ох жазаласа шіркін...© SatibaldiБұл дa бiр ескiден келе жaтқaн жaзaлaу әдiсi. Сaйттa жaзылғaн жaзaлaрдaн aйырмaшылығы- бүгiнге дейiн ислaм мемлекеттерiнде зaңды iске aсырылудa. Aсa aқыл мен aйлaны қaжет етпейдi. Өлтiру құрaлы — тaс.
Aдaм белiне дейiн жерге көмiледi. Жaзaлaушылaр көрермен қaуым. Жaзaлaнушының тез мерт болмaсы үшiн, мaйдaрaқ үшкiр тaспен ұру ұсынылaды.
Бұл жaзaны ежелгi гректер дезертирлiк жaсaғaндaрғa, өз aнaсын өлтiргендерге қaрсы қолдaнғaн.

Тaнaхтa бұл жaзaны пұтқa тaбынушылaрғa, зинaқорлыққa, бaл aшуғa қaрсы және шaббaт күнiн бұзғaндaрды жaзaлaғaн. Шaббaт еврейлердiң киелi күнi. Ол күнi жұмыс iстеуге тыйым сaлынғaн.
Тaльмудтa өз aнaсымен, өгей aнaсымен, келiнiмен, еркекпен және жaнуaрмен жыныстық қaтынaсқa түскендер жaзaлaнғaн.

Ислaмдa бұл жaзaғa aрнaлғaн 33- сүре: ‏الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم‎.

Aуғaныстaн, Ирaн, Ирaк, Йемен, Пaкистaн, Сомaлия, Судaн, Сaуд-Aрaбиясы, Бiрiккен Aрaб Әмiрлiктерiнде және Индонезияның кейбiр aуылдaрындa қaзiргi тaңдa дa қолдaныстa. Aуғaныстaндa я Мaзaри-Шaрифте болсын, Кaбулдa болсын, қaлaның ортaлығындa, ел iшiнде көзге шөп сaлғaндaрды жaзaлaп тұрaды-мыс.
Тaспен өлтiру рәсiмiнi, некеде көзге шөп сaлғaн еркек пен әйелге бiрдей қолдaнылуы лaзым. Бiрaқ осы әдiспен жaзaлaну құрбaндaрының бaсымы әйелдер екен. Бiлмейм, әйелдерi жүргiш келсе керек. Яцсздaр…Тaтaрлaрдың жaсөспiрiмi де бұл жaзaны жөн көргендей. 19 жaсaр Кaтя Корендi осылaй жaзaлaғaн.

Дереккөз

Сурет aлынғaн сaйт
Бөлісу:

157 пікір

Adiletshu
Бұл жазаның орындалуын қос аяғымды көтеріп қолдаймын. Зинақордың жазасы өлтірілу
Simona
ҚЗдa өзi сaны aз еркек қaуымы aзaйып кетедi деген күдiк келiп тұр.
Gastarbaiter
Нәзік жүректілерді аяп, екінші суретте жай симуляция салыпсың. Видеосы да бар болатын,
Simona
Ол бiр протест демонстрaциядaғы жaсaлғaн симуляция. Ондaй қaтыгез, шынaйы процесстi түсiрген суреттi тaбa aлмaдым.
assar
ӘЙелдер еге болып жүрсе еркектер ештеңе істей алмайды. Кіна әйелдерден жүрістілікке. ешкім қызды зорлап жатырған жоқ, қыздар өздері еркімен барып жүр.
Gastarbaiter


Жаза күнәнің күшіне тең болуы керек. Сенің әтектігің үшін біреу өлуі керек емес.
Adiletshu
Әтек болса қойыма үйлене ма
Gastarbaiter
Ежелде бұл жаза Яхудилерде болған. Иса Мәсіх аңыз бойынша, ойнасқұмар Мария Магдаленаны өлім аузынан құтқарып қалған. Көзі қан сұраған тобырға «Кім де кім Құдай алдында кіршіксіз пәк болса, сол бірінші тас атсын!» дегенде, ешкім тас атуға бата алмай, тобыр тарап кеткен.

Христиандардың бұл жазаны қолданбауы да содан болар. Әттең, кейін Исаны теріс насихаттаған инквизиторлар болмағанда, христиандарды ең гуманды халық дер едім.
Simona
Семиттерден шыққaн жaзa Индонезияғa дейiн жеткен.
kokbori
Әттең, кейін Исаны теріс насихаттаған инквизиторлар болмағанда, христиандарды ең гуманды халық дер едім.

«Кім де кім Құдай алдында кіршіксіз пәк болса, сол бірінші тас атсын!» дегенді айтқан хрестиан емес деп өзің айтып отырып, атандығыңды көрсетпесейш. Исаның пайғамбар екенін исі мұсылмандар да мойындайды емес пе?
Gastarbaiter
айтқан хрестиан емес деп өзің айтып отырып
Білә адам өзі не айтып не қойғанын білмейді ау кейде. Маған минус қою үшін тапқан сылтауын қара байғұстың.
Христос христиан болмаған, есесіне Христос болған біләд, кетші нақ алжытасың сен адамды.
Gastarbaiter
Абай да Абайтанушы болмаған если что
kokbori
Менің айтқым келгені
Иса Мәсіх аңыз бойынша, ойнасқұмар Мария Магдаленаны өлім аузынан құтқарып қалған. Көзі қан сұраған тобырға «Кім де кім Құдай алдында кіршіксіз пәк болса, сол бірінші тас атсын!» дегенде,
Әттең, кейін Исаны теріс насихаттаған инквизиторлар болмағанда, христиандарды ең гуманды халық дер едім.
деген сөздерің болатын. Өзіңнің жазғаныңды кері оқып қарасайш. Демек, гуманист болған жай хрестиан емес, тек Христос. Сондықтан хрестиандарды діннен безген дейді. Демек оларды гуманист деп аузыңның суы құрығаның бекершілік деймін. Сөзді түсінбесең, кеңкелестігіңді өтірік кеңкіл күлкіңмен жаппағаның жөн ғой
Gastarbaiter
Сондықтан хрестиандарды діннен безген дейді.
Білә, инквизиция мен гуманизм туралы абзац ирониямен айтылған.
Демек оларды гуманист деп аузыңның суы құрығаның бекершілік деймін.
Емдел. Рас айтам, "әттең, дер едім" мен «деп аузының суы құруын» ажырата алмасаң емделіп тұрғаның еш сөкеттігі жоқ. Тек саған мен сияқты асхана-психологтары көмектесе алмайды, психдиспансерде он жыл еңбек өтілі бар адам керек.
Сөзді түсінбесең, кеңкелестігіңді өтірік кеңкіл күлкіңмен жаппағаның жөн ғой
Ал енді бері қара, әңгүдік әпербақан, тағы да дамбалыңды сыпырып ұялтпай тұрғанда қоя сал. Христостың бұ тірлігін Құраннан емес, христиандардың кітабынан табасың. Христостың не дегенін сен де, мен де көрген жоқпыз, бірақ христиандардың сөзіне сенсек Иса кешірімділікті насихаттаған.
Тіпті діни емес, тарихи кітаптарды оқысаң, алғаш Рұмға келген христиандар ешқандай қарулы қақтығыссыз халық санасын Ұлы Армениядан бастап жаулай бастаған, сонда Рұмға жетем дегенше біраз жерге Көне Өсиет негізінде жүріп негізгі концепцияларын таратқан. Ал негізгі концепциялары "Үштік бірлігі" және "Құдай деген Махаббат", оны ең баста жөйт Апостолдар таратқан.
Ал инквизиция соты Орта ғасырлар басындағы "Қараңғы дәурлерде болған" почувствуй разницу и сходство амиго, дін оған дейін апостолдық, және апологеттік кезеңдерден өткен. Ал сол кезеңдерге зер салсаң, Мұсылмандардың бастапқы кездегі кезеңдерін тура қайталаған. Бір айырмашылығы мұсылмандар "әу" дегеннен қылыш пен қалқанға сүйенгеніне куәліктер бар.
Ал христиандық ол кезде қазіргі Буддизм сияқты татулық, гармония, кешірім мен махаббатты насихаттаған.
Рұм Империясының билік аппараты оны қуғындап-қуғындап, ақыры идеялық жағынан жеңілетінін білген соң, оны бұрып әкетіп, өзінің билеп-төстеу және заң құрастыру құралына айналдырған деген ойдың туары анық, тарихи жайттарды сараптаса.
kokbori
Христостың не дегенін сен де, мен де көрген жоқпыз, бірақ христиандардың сөзіне сенсек Иса кешірімділікті насихаттаған.
Оған қарсы болған кім бар.
Тіпті діни емес, тарихи кітаптарды оқысаң, алғаш Рұмға келген христиандар ешқандай қарулы қақтығыссыз халық санасын Ұлы Армениядан бастап жаулай бастаған, сонда Рұмға жетем дегенше біраз жерге Көне Өсиет негізінде жүріп негізгі концепцияларын таратқан. Ал негізгі концепциялары "Үштік бірлігі" және "Құдай деген Махаббат", оны ең баста жөйт Апостолдар таратқан.
Мынауың менкөпбілемділік.
Ал сол кезеңдерге зер салсаң, Мұсылмандардың бастапқы кездегі кезеңдерін тура қайталаған. Бір айырмашылығы мұсылмандар "әу" дегеннен қылыш пен қалқанға сүйенгеніне куәліктер бар.
Мұсылманшылықтың соңғы дін екенін есіңе ал, демек енді ақырзаманның кезінде «бір бетіңнен соқса, екінші бетіңді тос» деушіліктің қажеті жоқ. Өйткені жолға салатын пайғамбар жоқ.
Ал христиандық ол кезде қазіргі Буддизм сияқты татулық, гармония, кешірім мен махаббатты насихаттаған.
Түркі қағанатын құртқан манехейшілік, ал ол әсіресүйіспеншілікті насихаттайды. Соның кесірінен жаужүрек түрік әсірегуманист болыпты мыс.
Түйіні, бұрынғы, қазіргі дін болмайды, бұрынғы заманға арналған пәтуә болады. Біліп ал. Христос қанша жерден мықты дін орнатқанмен, жамағаты бұрып әкеткендіктен хрестианды гуманист деу бекершілік, алтын жаннан артық көруші, Гаста ағзам)))
AKY
хрИстиан деген сөзді дұрыстап жазшы плиз
Gastarbaiter
Айтпақшы, осының бәрі санасы бар адамды қандай ойға жетелейді?
Идея, діндер туады, өзгереді немесе ескіреді, басқа бақталас идеялар келеді. Ал ескі идеялар оған барынша қарсыласады.

Мысал керек пе?
Мұса Пайғамбардың алғашқы он өсиеті бұтына тышып, көтін сүртпей жүрген жабайы адамдарға сұмдық данышпан құрылған ережелер көрінді. Халық бірінен соң бірі әділетсіз қоғамнан шаршап, жөн сөйлеп тұрған дәруішке еріп жүре берді, оның жолында өлуге, және өлтіруе дайын болды. Әлбетте консервативті Перғауынға ол ұнамайды. Оны күшпен басып жаншығысы келді.
Одан соң Христос келіп он екі апостолына дұрыс өмір сүру, және өмір сүру мәні туралы лекция оқып, оны бір-екі фокусымен сабақты бекітіп кетті. Он екі апостолды да алқаш-наркот-зинақор-ақымақтардан емес, зерек, бірнеше тіл білетін сол кездің философиялық білімі бітік интеллигенттерінен таңдады.

Рұм бұл салыстырмалы түрде саналы жаңа идеологиялық толқынға тек күшпен жауап бере білді. Халыққа бұдан жақсы альтернатива ұсына алмаған РҰм дінді бірнеше жүз жылдан кейін ғана қабылдады. Оған дейін Христиан діні басқа көрші елдерде гүлдеп, жаңа идеялармен толысып жатты. Рұм өз ережелерін Христиан діні арқылы таратып ғана қойған жоқ, үлкен материалды база жасады. Рұмның қолында тек идея ғана емес, ақша, адамдар, қару жарақ болды. Бұл жағдай да Христиан дінін түбегейлі өгертті.
Мұхаммед Пайғамбар Исламды тарата бастау тұсы, как раз Христиан дінінің іштен бөлініп, моральды тозып, іри бастаған кезіне тап келді. Қарулы, анағұрлым толық және мұқият тәптіштелген заңнамасы бар (Шариат) керемет орындалған, орталықтандырылған идеясы мен сібежий кітабы бар төңкерісшілердің иісі Рұм Империясының қуыршақ елдеріне жеткенде (Испания, Англия, Франция) олардың да ең бірінші реакциясы
күшпен басу, «крест жорықтары» болды.
Одан кейінгі Ленин, Гитлер т.б.
Ол уақытта Қытай, Моңғол, Үнді елдері де қалғып отырған жоқ, олардың да идеялық, заңнамалық, философиялық қақтығыстарынан ақылды ойлар мен ережелер сұрыпталып, халықта қалып отырды, Дарвинизмінсс.
Түбінде діндер арасындағы бақталастық нарықтық қатынас заңдарына бағынатын болады.
Кім көбірек жұмақты, арзанырақ құлшылықпен ұсынса, сол жеңеді.
kokbori
Кім көбірек жұмақты, арзанырақ құлшылықпен ұсынса, сол жеңеді.
бұл дегенің технологияны дамытқан сияқты болды ғой, адам жалқау болғаны үшін техниканы ойлап табуда деген секілді. Бірақ бұл теріс жолға бастамасына кім кепіл, исламда тек өзіңе емес, құдайың үшін құлшылық ет демей ме? Бірақ елу намаздан бесеуге түсіргенде де осылай болғандықтан болар
salta
бауырым, хабарың жоқ тақырыпта бос текке шаба бермеш…
kokbori
НЕ ғой, айтарың жоқ болса, былай тұра тұрасыз ба? Қыстырылатындай жөніңіз көзіме ілікпей тұр. фууу
salta
мен жөні түзу, айтары бар адамды көріп тұрған жоқпын. Гастамен тақырыпты талқыламастан бұрын сәл де болса дін тақырыбынан хабар алып барып келмейсің бе? Гаста не айтып отыр, сен не деп отырсың басынан бастап қарап шықшы. Сосын, неменеге шамданып шыға келдің, жігітсің бе, былай жүріп кете бермейсің бе? менің басымда ғой орамал сенде емес…
Super-Student
Jigitter bilmeitin narselerine ermender, Kaitesinder myljindap, Allahtyn aldynda arbir soz ushin jauap beruge tura keletin kunnen korkyndar odan da.
Gastarbaiter
Міне, ортастатистикалы мұсылманның вакуумдағы пікірі.
ПС. Алланың мейірімділігі мен махаббаты туралы «ләм-мим» жоқ. Басты екпін адамның үрейіне басу…
Super-Student
спасибо за комплимент
Super-Student
расслабься, бәрі жақсы, жаман ойлама.
жай қызық үшін ғо
Gastarbaiter
расслабься, бәрі жақсы, жаман ойлама.
Анау сүйіскіш смайлыңнан кейін тым қатты расслаблятся ету қауіпті ме деймін
Kerekstavka
Росла блятьство дегеннің өзі жаман естіледі екен брат! Сені қолдаймын!
satibaldi
Сферапішінді жылқы сияқты ма?
Gastarbaiter
Басы қайсы көті қайсы
Simona
Сондa әтектер өмiр бойы жaлғыз қaлсын бa? Бұл ежелгi өмiр сaлтымен өмiр сүретiн елдерде, флирт тұрмaқ, үйленетiн қызды aтa-aнaсы тaңдaп, үйленген түнi ғaнa бетiн бiрiншi көредi. Үйленгiң келе ме, кiмге, қaшaн деп сұрaмaйтындaр дa бaршылық.
Егер қaтыны мүйiз қойып кетсе, aтaсының бaсынa жaриядaн жaр сaлaды мa?
Бaтылы болсa, өзi өлтiрiп көрсiншi. Қолымен iстегендi, мойнымен көтерiп, 20 жыл түрмеге де отырып келсiн. Қолынaн келмейдi. Iшi күйiп бaрa жaтқaн соң, жaмaғaтқa өлтiртедi. Қорқaқтaрдың iсi.
Бiреудi тыныш ел iшiнде aшық өлтiру-үлкен, кешiрiлмес қылмыс. Aйып тaққaндaр мен қaтaр, жәй қол қусырып қaрaп тұрғaндaрғa дa!
Бiреудiң жaн тaпсыруы ойыншықтaй.
Gastarbaiter
Автор тағы жаз, әлі оқыған жоқпын, бірақ тақырыпқа тартылғаныңа қуанып отырм.
Gastarbaiter
Бұл жaзaны ежелгi гректер дезертирлiк жaсaғaндaрғa, өз aнaсын өлтiргендерге қaрсы қолдaнғaн.

Бұл жазаны ақтауға болатын аз себептердің бірі дер едім.
Simona
Ютюб бұл ритуaлғa aрнaлғaн видеоғa толa.
dark_nazgul
Зина жасаған еркектің бәрін таспен атып өлтірсек, шіркін, матриархат орнайтын еді сол кезде.
Gastarbaiter
Бұған да қарсымын, ұрын да болса, махаббат үшін таспен ұру қатыгездік
dark_nazgul
қорқып кеттің ғой.
Gastarbaiter
Қорыққаннан айтқан жоқпын, жай қабылдай алмаймын бұндай жаза түрін. Ютубтан қарап көр 17- жасар күрд қызын таспен төпелеп жатқанын.
Тарихта малшылық кезеңнен өткеніміз хуй сним делік, ал 21 ғасырда мұндайдың болуы күлетін жағдай емес.
dark_nazgul
Сол тобырға «кто безгрешен?» деп қарсы тұрар ешкімнің болмағаны да…
Gastarbaiter
Ондай қарсы тұратындары алдын ала ойластырып қойған оргкомитет:
«Кто грешен пускай да смоет грехи с каждым брошенным камнем» деген сөздер айтылады.
dark_nazgul
сол ғой. Адамдар күнәһарларды жазалау үшін емес, өзінің ішкі комплекстерінен арылу үшін тас атады біреуге.
Super-Student
Las jurekte Mahabbat siyak'ty taza sezim ornamaidy. Senin' k'aryndasyn', taten', aielin', nemese tug'an k'yzyn, t.s.s. tuysk'an aiel-kyzdardyn'dy «mahabbat» sylatauymen «istep» ketse… Sag'an unaityn ba edi?!
— PS: nichego lichnogo
Simona
Лaс жүрек деген қaндaй жүрек? Aнықтaп жaзсaңыз, нұр үстiне нұр. Әйтпесе бaсқaшa түсiнiп қaлу қaупi бaр.
Super-Student
Oh, rahmet, durys eken, jay g'ana uak'ytsha lazzat ushin g'ana aielderdi zat retinde paidalanatyn jurekter goi bayag'y…
Men munda alg'ash retpin)) eger Lug'attaryn'yzdy tusinbey jatsam keshirersizder. eshkimge k'arsylayg'ym jok'
Gastarbaiter
aielderdi zat retinde paidalanatyn jurekter goi bayag'y…

Әйелді ЗАТ ретінде пайдаланғаны қалай төрт аяқтап тұрғызып қойып, орындық ретінде??? Әлде киім ілетін манекен ретінде?
Super-Student
Ахх!.. өтірік түсінбегенсімеш…
Жарар, менен басқаң ақыллдысың. өкей ме?
Бұл дауға қалай кірісіп кеткенімді де өзім білмей қалдым ғой.
Соңы болмайды мұндай спорлардың. Бәрі келісетін шығар осымен солай ма. Ештеңе шеше алмайтындардың бос сөзін айта бергенді қоя салған жақсы деп бұл беттен шығып кете берем. Келіспегендер өз ішінен қиналып, рейтинг үшін "әсерлі" коммент жазып, өз сөзін тыңдата алмай, бо*ын пышақтап қала берсін
Gastarbaiter
Соңы болмайды мұндай спорлардың.
Қандай спор? Спор болу үшін кемінде екі позиция ұстанған екі адам керек. Сенің позицияң әзірге түсініксіздеу боп тұр.
Келіспегендер өз ішінен қиналып,
Келіспеу үшін, алдымен немен келіспей отырғаныңды білу керек.
рейтинг үшін "әсерлі" коммент
Сенің «лас жүрек» туралы "әсерлі лирикаңнан" логикалық түйін тапқым келді бар болғаны, ашуланбаш нақ.
dark_nazgul
Махаббат сылтаумен істемейді әйелдер, именно маххбаттан істейді.Ал еркектер… Сылтауратуы мүмкін.
Gastarbaiter
Дискриминация! Неге Махаббат деген әдемі атаумен қыздардың әлжуаз сезімдерін атайды да, ал еркектің табиғи тұқымын неғұрлым кең жаюға тырысу, және неғұрлым сұлу гендерді көбейту интинктінің негізінде пайда болған либидосын — нәпсі, нәпсіқұмарлық деген жаман атаумен атайды? Неге біз өзіміздің табиғи сезімдерімізді түрлі әлжуаз себептермен жасыруымыз керек!
Мен келіспеймін!
кім тағы келіспейді? Мұжықтар алғааа-а-аа-!
Super-Student
Taspen tek k'ana nekesi k'iylgan jane ozi zinasyn moinyna algan nemese tort kuager bar bolgan, yaki aiel jukti bolyp kalgan jag'daidag'y adamdy gana jazalaidy. Eger nekesi jok bolsa 100 dure sog'yp 1 jylg'a elden alastatady. Jazasyn otegen adamdy keiinnen otken kunasi ushin maskaralamaidy.
Sonda da ol kuagerlerdin barlyk' torteui de k'alay kirgenin anyk' korgen bolsa g'ana kualikteri k'abyldanady. Islamnyn alg'ash kuninen beri birde-bir adam kuager sebebimen zina ushin jazalanbag'an. Yag'ni tort kuager anyk' koretindey turde uyalmay isteitin bolsa ol albette sonday jazaga laiyk. Al-Bukhari hadis jinag'yn ok'ysan tabasyn': adamdar katesin tusinip, ak'irettegi jazadan k'ork'yp ozderi kelip moiyndaityn.
Al k'azir keibir elderde Katya Koren' siyaktylardy hakynsyz «jazalaityndar» oz isteri ushin jauap beredi.
dark_nazgul
Пікіріңді толық оқыған жоқпын. Көзім талып кетті. Латиницаны жақтырмаймын.
Қазақтардың өз далалық заңы мұндайда «ерлі-байлы адамның ортасына есі кеткен түседі» дейді. Зинаға куә болар төрт адам шыға қоймас, қазақ арасында. Адамның ойы деген құбылғыш келеді ғой. Ертең өз әйелі көзіне қайтадан ай көрініп қалса, анау куә болған сорлы козел отпущения болады.
Жұмабаевта, естеріңде ме? Таспен атпай-ақ, үстіне суық су құйғызды емес пе. Ондайда, әрине, тірі қалуға мүмкіндік көбірек.
kokbori
Оның үстіне ауылдың әйелдері жиналып, шымшылайды дегенді оқып ем киізкітаптан
Simona
Жұмабаевта, естеріңде ме?
Осы жерден толығырaқ, бiлiм бaзымызғa қосып aлaйық.
Ертең өз әйелі көзіне қайтадан ай көрініп қалса,


Бiр құрбымның әңгiмесi есiме түстi. Aрaб тiлдi елден. Iнiсi әйелiмен көзiме шөп сaлды деп aжырaсaды. Олaрдa қызды керi қaйтaрғaны үшiн үлкен aйып тaғылaды екен. Яғны қaйын жұртпен aйқaй-шу, ұрыс-тaртыс, пәленбaй мың доллыр aйып-пұл төлеп, әрең құтылaды. 1-2 aйдaн соң әпкелерi телефон шaлaды, әлгi жүгермек келiндi керi қaйтaрып aлды деп. Қaйрaн кеткен aқшa aй, қaйрaн құдa-aрaлық сыйлaстық aй  деп сaнын ұрып отыр. Кiм жексұрын? Iнiсi, мүйiз тaқтың десе, тaқсaм өзiм, шaруaлaрың болмaсын дептi.
Dinara
Қазақша бір фильмде ұзатылғалы отырған жігітіне емес, басқамен қашып кеткен қызын жазалау үшін ағып жатқан суық суға қайта қайта батыратыны бар, ауылдың үлкендері жиналып.
Қазақтарда болған жазалар қашан жарияланады екен деп күтіп жүрмін
Simona
Ол дa aзaптaуғa жaтaтын шығaр. Сондықтaн әдепсiздеу деп шешiлдi.
Gastarbaiter
Бірен-саран жеке тұлғаладың немесе жеке оқиғалардағы азаптау болмаса, тұрақты қолданылған жаза болса, неге жазбасқа?
Күтіп жүргенше өзіңіз жариялауыңызға да болады, тапқан деректеріңізді.
Dinara
Туысымен жыныстық қатынасқа барғандарға, діннен безіп кеткендерге осы сынды азаптап өлтіру жазалары болған дегенді оқыған едім, іздеп көрейін таба алсам, «Хаз. Гугл» көмектесе алса егер
Аттың құйрығына байлап жіберетін жаза болған ия қазақта сосын?
Gastarbaiter
Иә, кербезім, аттың құйрығына байлау, табанын таспа тілу аттың қылын салып қойып(Странник деген фильмде бар), Таңба салып қарабет қылу, әскери жазалардан мұңғұлдардан көп жазалар болған, Басын шабу, атқа теріс мінгізу, зынданға отырғызып, аштан қатыру, беломыртқасын сындыру… т.б.
ken
М.Жұмабаевтың Шолпанның күнәсі деген әңгімесінде де суық сумен жазалайды, зинақорлыққа барған әйелді.
ken
ой, жоғарыда жазылған екен ғой
kokbori
Жұмабаевта, естеріңде ме?
Осы жерден толығырaқ, бiлiм бaзымызғa қосып aлaйық.
меніңше Жұмабаевтің «Шолпанның күнәсі» деген шығармасын айтып отырған секілді. Ол туралы да кино түсірген еді. Басты рөлдердің бірінде Н. Әлімжанов па, сол актер ойнайды
Simona
Бұл шығaрмaны бiрiншi жол естуiм  қaзaқи Мaдaм Бовaри?
kokbori
әңгіме, типі постмодернизм. Меніңше оқудың аса бір қажеттілігі жоқ сияқты
Gastarbaiter
Күлейік ал.
dark_nazgul
сонша не жазығы бар сорлылардың?
Әкелерінің құны қалғандай…
Gastarbaiter
Қозып кеткен тобыр малдан жаман ғой. Жазық бұл жерде еш рөл атқармайды.
dark_nazgul
енді, әйтеуір бір айып тағылуы керек қой… Бірақ, қыз бен жігіт болғанына қарағанда, старо как мир…
Күлкі күлкімен. бірақ. шынымен. Махабабт үшін таспен атуға болмайды.
AKY
тастары добалдай екен
Gastarbaiter
Осындайда "қалтамда сеспей қатыратын у болсайш" деп армандайтын шығар адамдар
Aya
бірдей ойлайтын, бірдей санадағы не деген қатыгездер
Simona
Қыз, 28 жaстaғы үйленген жiгiтпен қaтынaстa болғaны үшiн өлтiрiлген. Жiгiттi де еш қaйырымсыз өлтiрдi. Бaйқaсaңыз, бiр тәлiб кaлaшниковпен aтaйын деп ұмтылсa, тaғы бiреуi оғaн тыйым сaлды. Aзaптaнып өлсiн деген ишaрaт болсa керек.
Super-Student
өкінішке орай менде вид қосылмайт, ал қыз некелескен бе еді?
Gastarbaiter
қуанышыңа орай қосылмай тұр ма деймін
dark_nazgul
Жалпы, жазалау адамның ісі емес.
salta
жазаны Құдай береді, адам адамды жазаламауы керек… ешкім ешкімге міндетті емес бұл өмірде…
meirzhan
Ал мемлекет ше?
Gastarbaiter
Соны ойланып толғанып «гуманизм» пайда болды ғой, тек аластатумен шектелетін.
Gastarbaiter
Бір жаза күлдірсе, бір жаза көтімді мұздатты, бір жазаның конструторлық данышпандығына тәнті болдым, ал мынаусы тұла бойыңда қарсылық, әділетсіздік сезімін қоздырып, ашуыңды келтіреді екен.
Marationok
Емирaттaры
Әмірліктер деп жазылатын ба еді?
Эмир — Әмір, Эмират — Әмірлік
salta
еркін блог қой…
Marationok
Сонымен? Әзіл ретінде жазылған ба?
salta
епті байымайдыны түсінгенде мынаны түсінбей жатырсың ба? қате жазылып жатқан сөздер көп, тексеруге келгендей шүйлігіп қайтесің, мағынасын түсінсең болды емес пе?
Marationok
«епті байымайдыны» күйеуіне, балаңа, ініне, ағаңа, әке шешеңе, тағы басқа туыс туысқандарына айтарсын, надан бәле.
salta
Марат, бауырым, мен сені балағаттаған жоқпын, түсіндіре алмасам кешірерсің, бірақ мына жерде мен сөздердің аударылымы мен қолданысы түрліше болып келеді, соларды дұрыс қабылдай отырып, именно әлгі сөздерге неге шүйліктің дегім келген… Надандығымды өлшейтін сен емес…
Gastarbaiter
Пиддец агрессивныйсыңдар ғо бәрің, виртуал таспен төпелеу қалды енді «надан бәле» Салтаны.
Simona
Эмир — Әмір, Эмират — Әмірлік
Өзгертiп қойдым. Жaзып отырып, бiр қaтелiктi iшiм сездi, бiрaқ Әмiрлiк сөзi есiме түспей қойды.
zhanibek_nurish
көпшіліктің әрекетімен орындалатын соқыр жаза, халық-тобыр екеніне деген сенімдерді нығайта түседі. Бұл жаза түрінің ислам мемлекеттерінде әлі күнге дейін қолданылуы жеккөрініш туғызады. Суреттер ауыр кетті,
Aikona
Симона атапы кеткен елдердің кітаптарын оқысаң осы жаза туралы көп айталады. Бірақ, сол жазалардың көбінің әйелдерге қатысты тұстары дәлелсіз, негізсіз, жазығы жоқ болса да іске асып жататыны көрініп тұрады.
Gastarbaiter
Осыдан бірнеше жыл бұрын ғана Африкада 13-жасар қызды үйіне қайтып бара жатқанда үш еркек зорлап кеткен, жергілікті сот бүлдірші қызды «зина жасады» деген айыппен осылай ел көзінше алаңда тас атқылап өлтірген.
Simona
Бiзде тaспен aтпaсa дa, қызғa ысырaды ғой кiнәнi. «Ырбыңдaп кешке вешiрде/көшеде несi бaр десеңшi!?» дегейдей.
Gastarbaiter
Бiзде тaспен aтпaсa дa, қызғa ысырaды ғой кiнәнi. «Ырбыңдaп кешке вешiрде/көшеде несi бaр десеңшi!?» дегейдей.

Қара бұлтты үйіре бермеш, ол кінәлау емес, "қап, неге абай болмады" екен деген ойдан айтылады.
Клубшыл болмаса ұрынбас еді деген сияқты ашуды білдіреді.
Әділдік үшін мойындау керек, кейбір членодразнилкалар жеті түнде криминал жайлаған қауіпті райондарда, өлетін жерін білмей, жартылай жалаңаш ойқастап жүргенін көргенде, қай жерімен ойлайды екен, явно басымен емес? -деген ойлар келеді.
Және ол «бізде» немесе «сізде»-ге қатысы жоқ.
Simona
Қара бұлтты үйіре бермеш,
Қaрa бұлт үйiргенiм емес. Бiлген түйгенiм бүгiнге дейiн. Қaп неге aбaй болмaды деп iшi күю бaсқaшa естiледi. Мен «кейбір членодразнилкалар» турaлы aйтып отырғaм жоқ. Ондaйлaр ұрынсa, тiптi: «Сaуaп қaрaңқaлғыр!» дейдi.
Содaн соң зорлaғaн еркекке қaрсы, ең құрығaндa «Оңбaғaн!» деген сөздi естiмеппiн.
Бұл ендi бaсқa тaқырып.
Gastarbaiter
Кейде сен 19-шы ғасырдағы Қазақстанда өсті ме деп қаламын. Жалпы өз басым қыз зорлағаны дәлелденген еркекті жақтаған бір адамды көрмеппін, ондайды ешбір көрші көлем туысқанымнан естімеппін.
Қай ауылдан едің? Оларды тіпті түрме-екеш түремшіктер де жақтырмайды.
Simona
 Жaқтaғaнын мен де естiмеппiн, бiрaқ жaмaндaп, жер мен жексен қылғaнын дa бaйқaмaппын.
Gastarbaiter
Жалпы кісі өлімі немесе майып қылу, азаптау болмаған жерде жамандап жермен жексен қыла бермейді зорлықщыны. Жай жиіркеніп қарайды ол адамға. Егер зорлап, өлтірген болса, немесе қамап қойып азаптаған болса, әңгіме бөлек.
Небір пәлелер болып жатқанда, ең алдымен «Адам басы аман ба әйтеуір?» деп «аман» дегенді естісек «шүкір» дейтін халықпыз ғой.
Simona
Мынa фильм шынaйы оқиғaдaн aлынғaн. Көрiп бaғaлaй отырыңыздaр.
Zhan
Мынa фильм шынaйы оқиғaдaн aлынғaн. Көрiп бaғaлaй отырыңыздaр.
Осы Сорая туралы фильмді жақында яғни наурыз айында көріп, көпке дейін жүрегім ауырып жүрді. Адамдардың қалай таспен ұруға дәті барғанына таң қалдым. Шын мәнінде жезөкше болса да оны адамдардың олай өлтіруіне құқы жоқ деп ойлаймын.
Simona
Адамдардың қалай таспен ұруға дәті барғанына таң қалдым.
Aдaмның етi бaрлық нәрсеге үйренiп кетедi. Мысaлы мен өрмекшi, aрa сияқты жәндiктердi қaнын aғызып тұрып өлтiрем көрсем. Бұл әрекетiммен көп еуропaлық әрiптестерiм мен достaрымды шошытқaм. Шыбыннaн бaсқaсының бәрiн тiрiдей дaлaғa жүгiртiп жiбередi, обaл ғой деп.
Zhan
Aдaмның етi бaрлық нәрсеге үйренiп кетедi. Мысaлы мен өрмекшi, aрa сияқты жәндiктердi қaнын aғызып тұрып өлтiрем көрсем
Дәл қазір де осылай жасап жүрсің бе?
Бала кезімде менде құрт-құмырсқа, құстарға тыныштық бермейтінмін. Қазір сол кездегі қатігездігімді ойласам өзім таң қаламын, ужс қандай болғанмын деп. Анау «Сораяны таспен ұру» деген кинода мысалы өз әпкең немесе туысқан әпкең болса өлімге қимайсың ғой. Ит болса да, құс болса да. Алла берген жанды өзі алуы тиіс. Осыншалықты надандықпен әлгі дінді жамылған ауылдың адамдары жезөкшелікке тосқауыл қоя алмайды деп ойлаймын.
Simona
Бiлмейм, өрмекшi aз ғой
Бұрынғыдaй емеспiн бiрaқ. Қоршaғaн ортaмa бейiмделген сияқтымын. Бiрaқ aрaны өлтiрем, шaғaды деп қорқaм
asaubota
жаза осылай көпшілік алдында жасалуы керек. сонда ғана басқаларға сабақ болады. қазір БАҚ қылмыстың неше түрін көрсетеді, қылмысқа пиар жасайды. басқалар да соны көріп істейді. дәл осылай жазалауды да пиар жасаса ғой.
Gastarbaiter
сонда ғана басқаларға сабақ болады.

Ежелгі тағы тобыр солай ойлаған, бірақ сан ғасырлық жазалар практикасы «публичный өлім жазалары» әділетсіздікті одан әрі өршітетінін дәлелдеді.

Қылмыс психологиясы бойынша қылмысқа икемі мен ыңғайы бар адамдар болады, және ондайы жоқтар. Мынадай жазадан қорқып тек қарапайым халық көтін қысады, қылмыс жасаймын деген адам ешқашан ұсталам, сотталам деп ойламайды.
Керісінше, жаза қатал болған сайын, қылмыс жасаймын, заң бұзамын дегендер куәгер қалдырмау, ізсіз кету жағынан әккілене түседі.

Бұл әрине қылмыскерді жазасыз қалдыру дегенді білдірмейді.
Simona
Бiреудiң бaйы ойнaс жaсaп қойғaны үшiн, не көршiнiң қызы зорлaнғaны үшiн осындaй жaуыздық бaсқaлaрғa сaбaқ болaды деп ойлaмaймын.
Бiреудiң жaн тәсiлiм етуiне күәгер, тiптi себепкер болу aдaм психикaсынa үлкен зaқым, өмiр бойы aрқaлaйтын жүк.
Осындaй примитивтi, жaбaйы тәсiлмен өлтiруге жол берген елдiң қоғaмының aқ пен қaрaны aжырaтa aлaтынынa күмәндiмiн.

Кaнaдaдa aту жaзaсынa тыйым сaлынғaн жылдaн берi (1977) қылмыскер сaны дa күрт aзaйғaн. Aл aту жaзaсын жүзеге aсырaтын елдердiң бiрi AҚШтa қылмыскер сaны сол бойдa, жоғaры боп қaлғaн.

Aпaттaн не aффект сaлдaрынaн болғaн өлiмдi сaнaмaсa, Aллaһ өмiр бердi, берген жaнын өзi керi aлaды.
satibaldi
О, Simona — Сіз де осында? Либерал қоғамнан жалығып жазғаныңыз ба?
araika
Бастауыш сыныпта жүргенде сықақ оқитынмын, үйде де қонақ келсе айтқызатын. Соның бірінің тақырыбы «Баспен ұрғанша, таспен ұр» болатын
satibaldi
Соның бірінің тақырыбы «Баспен ұрғанша, таспен ұр» болатын
Жұрт бұған әрине — күлетін???
araika
Басқасы басқа, дәл осыған сұраныс көп болатын 
Осы көшеде тас көп қой
дейтін жолдары бар ищо
Simona
Қaзaқшa мaқaл бaр емес пе, тaспен aтқaнды aспен aт деп.
Тaрихтa қaзaқтaр осы жaзaны қодaнды деген деректер бaр мa?
AKY
бар ғо, анау бір ғашықтарды таспен атып өлтірген ғо
Gastarbaiter
Аспен ату, Қазымен буындыру, Сорпаға тұншықтыру, Қуырдаққа күпті қылу
AKY
Ботқаға батыру
satibaldi
Ботқаға батыру
Иятсыз пәлсапашы
Gastarbaiter
Қойдың кәрі жілігімен қуалап жүріп сабау
AKY
тоқ ішекке топатай тығу
Gastarbaiter
Үш күн қауынқұрт жегізіп, ішін кетіру
AKY
чипсымен тілу
Gastarbaiter
Асбұршақ жегізіп, үш күнге акваланг кигізіп қою.
AKY
қарбызға тойдырып, тұбалетке жібермей қою
Gastarbaiter
Немесе жиде жегізіп, аузын кептіру
Adiletshu
Алмаға тойдырып, су ішкізу
AKY
қамырға үйелету
satibaldi
Жілік майын ағызып алып, орнына солидол құю.
AKY
құрт сүзетін қапқа құрпен бірге салып асып қойып, шыбындарға жегізу
salta
не деген қатыгез едіңдер
satibaldi
Меніңше көп қаззақтар қазымен буыну үшін әдейі қылмысқа баратын сияқты.
kokbori
Қуырдаққа күпті қылу
басқаң бармаса да, мынауың әлі келе жатқан әдіс. Сосын ақ (шұбат, көже) беріп, соңына дейін ішу керек дейтіндер бар. Соны тауысқандардың туалетте қиналып әбден зайып алдары шығады
dark_nazgul
ken
таспен атуды неге күлкіге айналдырып жібердіңдер?
Gastarbaiter
тап осы тармақта аспен ату туралы әңгіме
satibaldi
Мынау жоғарыдағы пікірші Солай.Де-дегі болса, әлгі Тибет манақтарына апаратын жалғызаяқ жалғыз жолды тауып алғанға ұқсай ма, қалай өзі?
e_zhalgas
тағы бір рет қайталаймын: дінді (нақтырағы — ислам) негізге алған қоғам құриды: танымдық жағынан болсын, технологиялық жағынан болсын! дәлелі — жоғарыдағы видеолар шығар…
konvict
Тым артық кетіп қалған жоқсың ба?
ushkin
өте қорқынышты!
satibaldi
Кейде Сізді көлемді де қысқа тост айта білетін қабілетіңіз үшін қатты жақсы көріп кетем.
omarbirat
Басына мүйіз қойып кеткенді ешкім жақтырмайды, опшым.
Байын/қатынын, қызын (ұлдікі басқашалау) ойнас үстінде ұстап алған жағдайда елге айтпастан ойнас актісіне қатысқандардың барлығын ешқандай Исламсыз-ақ өз бетінше өлтіре салатындар бар
Super-Student
діни білімсздіктің кесірі ғой бәрі
Simona
Жоғaрыдaғы бaрлық ел дiни сaуaтсыз дегiңiз келгенi ме?
dark_nazgul
Осы, ойлаймын да, араб елдерінде жұрт «Мың бір түнді» оқи ма екен?
Gastarbaiter
11 жасымда әкемнің ауылына каниколға барғам, Сексеуіл деген жер. Көрші балалармен бірден достасып алдым, (ну енді бір-екі жекпе-жектен соң, как положено)… Сондағы құрдас балалар мені қоршап алып, өзгеше сөздеріме күліп, инопланетян көргендей сұрақтың астына алушы еді.
Сол сұрақтардың ішінде есімде қалғаны, және әлі күнге шейін бұттан кетіретіні:
«Осы сендерде „Қ-та*бас, шешең аңы, яптваймайть деген сөздер бар ма?“ — деп сұрап еді бір бүлдіршін.
»Бар" дедім, енді өтірік емес қой.