Казирги кезде жанына жакын "оз" жартынды табу онай ма алде..?


Казирги танда каншалыкты оз адамынды табу онай немесе киын…
Неге казирги танда коптеген кыз-жигиттеримиз оз жартыларымызды таба алмай жатырмыз, жигиттер жагы кыздарды киналаса, казир жонди тузу кыз калмады деп, ал кыздар жагы керисинше жигит кауымына конилдери толмайды…
Сонда себеби неде? Адамдардын «самооценка» дейди го, солары тым жогары ма жане соган байланысты оздерине сай издейди ме, ал идеал болмайтынын умытып кеткен сиякты…
алде бари тек «идеалды» издеп, акыр аягында сол буйырганымен калады ма?
немесе адам саны коп пе, соган байланысты ма?!
алде оз бостандыктарын жогалып алудан коркады ма?
ал кейбиреуи когамдагы оз орнынды табу киын соган байланысты дейди
жаһандану заманында галамтор, алеуметтик желилер, ар турли мессенджерлер аркасында керисинше тагы бир танысудын тури пайда болды емес пе, алде ол керисинше зиянын тигизе ме…
сойтип аягында озимиздин женге апа, тателеримизден артык ешнарсе жок па алде?!
калай сонда…

ps коп нуктелири ари синтаксистик кателери болып жатса, кеширем отинем, казакша коптен бери жазбап едим..((
Бөлісу:

4 пікір

kokbori
Керемет, эксклюзив, жазар молайсын, әлі болашағың алда ғо, әлі ноутбук аларсың
satibaldi
Бір жартыңды табу әлдеқайда оңайырақ деген қорытындыға келдім өзім. Әрине, өмір тағы не көрсетер, күтейік алдан ақырын деген тағы бар.
madickisbig
бүйтіп жазғанша, бірден орысша жаза салмадңы ба