Linuxта көп қолданылатын командалар

Файлдық командалар

ls – файлдар мен каталогтар тізімі
ls -al – қалыпталған (форматированный) файлдар мен каталогтар тізімі, жасырын файлдар, папкалар
cd dir – dir каталогына ауысу (өту)
cd – қолданушы каталогына өту (домашний каталог)
pwd – ағымдағы каталогты көрсету
mkdir dir – dir каталогын ашу (создать мағынасында)
rm file – file файлын өшіру
rm -r dir – dir каталогын өшіру
cp file1 file2 – file1 файлын file2 файлына көшіру
cp -r dir1 dir2 – dir1 каталогын dir2ге көшіру
mv file1 file2 – қайта атау (переименовать)
touch file – file файлын ашу (создать)
cat > file – стандартты нәтижені fileға жазу
more file – file ішіндегіні шығару
head file – file-дың алғашқы он долын шығару
tail file – file-дың соңғы он долын шығару

процессті басқару

ps – ағымдағы активті процесстерді шығару
top – барлық қосулы процесстерді шығару
kill pid – id-і pid болатын процессті өлтіру
killall proc – аты proc болатын барлық процесстерді өлтіру

SSH

ssh user@host – хостқа юзер болыр кіру
ssh -p port user@host – host-тың port портына user болып кіру

Желі

ping host – host-ты пингілеу (пинговать деген түрім)
whois domain – домен туралы информация алу
dig domain – домен ДНСі туралы информация алу
wget file – file жүктеу
wget -c file – тоқтатылған жүктеуді жалғастыру

Пакеттерді орнату

исходниктерден:
./configure
make
make install
dpkg -i pkg.deb – пакет орнату(Debian)
rpm -Uvh pkg.rpm – пакет орнату (RPM)
Бөлісу:

4 пікір

blackbeard
sudo apt-get [программа аты] install — программа орнату
sudo apt-get [программа аты] remove — программаны өшіру
kill [процесс, программаның ID] — бірден тоқтату
wget [файлдың URLы] — интернеттен тікелей көшіру
mkdir [файл аты] — жаңа папка құру
cd ../ — алдыңғы директорияға өту
sigma
apt-get install [репозитори аты] орнату, ал apt-get remove [репозитори аты] өшіру болады.
KILYZAMAN
Осылардың арасында recover тәрізді бүлінген нәрсені түзейтін нәрсе таппадым. Былайынша — сол баяғы MS DOS командалары(ассембл… атасы)