Тілмашқа 120 кеңес

I, II
III
IV
V
VI

VII. АҒЫЛШЫН СИНТАКСИСІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


79. Tell, inform және notify етістіктерінен кейін міндетті түрде табыс/барыс септігіндегі зат есім/есімдік болуы шарт:
* хабар беру — inform him (her, you, etc.) of/that
* Егер басқа тарап шығатын тарапқа келісімі туралы хабарласа, соңғысы… тапсырады — Should the other party notify the withdrawing party of its consent, the latter shall transfer…
* He told me / He said

Дегенмен advise етістігі табыс/барыс септігіндегі зат есім/есімдіксіз-ақ қолданылуы мүмкін және ауызекі тілде «хабарлау/хабардар болу» деген мағынаны білдіреді:
*… хабардар болыңыз — Please be advised that… (хаттарда; немесе бұл тіркесті мүлдем тастап кетуге болады)
* Қажетті мәліметтерді хабарлаймыз — Please find below the information required.

80. Enable мен allow етістіктерінен кейін де табыс/барыс септігіндегі зат есім/есімдік жазылуы шарт:
* Бұл шығындарды азайтуға мүмкіндік берді — This has enabled costs to be significantly reduced.
немесе: This has enabled us to reduce costs significantly.
немесе: This has made it possible to reduce costs.

81. Demand етістігі де солай:
* Прокуратора АҚ таратылуын талап етті — the Procurator’s Office demanded the liquidation of the JSC; немесе that the JSC be liquidated (“to liquidate the JSC” емес).
Етістікке ең жақын тұратын зат есімдердің орындарын ескеріңіз:
* Тараптардың бірде-біреуінің екінші тараптан шығындарын өтеуін талап етуге құқы жоқ- Neither of the parties may claim reimbursement of losses from the other party.

82. Recommend пен suggest етістіктерінен кейін инфинитив емес, герундий (не жаңа сөз тіркесі) болуы шарт:
* He recommended signing/that we sign…
* He suggested signing/that we sign (“he suggested to sign” емес).

83. Possibility сөзінен кейін инфинитив емес, of + gerund болуы керек:
* бір нәрсе жасау мүмкіндігі — the possibility of doing smth. or opportunity to do sth;
* жарғыны тіркеу мүмкіндігі — the possibility of registering the charter (“registration of the charter” емес).

84. timely сөзі “ly”-мен аяқталған соң үстеу сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ол әрқашан сын есім ретінде қолданылады.
* ADJECTIVE: уақытылы төлем — timely/prompt payment
* ADVERB: қызметке уақытында төлеу — to pay for services in a timely manner, in good time, promptly немесе on time (“to timely pay” емес)
Monthly сөзі де солай:
* айлық — monthly; ай сайын — every month.

85. * Қорытынды міндетті түрде шартқа енгізілуі тиіс — The opinion must be included in the contract (“is to be obligatorily included” емес).

86. Хаттама жобасын “draft of protocol” емес, draft protocol дейміз.
Төрағаның орынбасарлары — deputy chairmen, “deputies of the chairman” емес.

87. Ағылшын тілінде тек жекеше түрде қолданылатын сөздер:
Money, interest, land, water, waste, work, income

88. Type сөзінен кейінгі зат есім көбіне жекеше түрде болады:
* салымдардың түрі — type of deposit

89. Data, media сияқты сөздерден кейінгілер жекеше түрде үшінші жақта қолданылады.

90. Respectively тіркестің соңында жазылады.

91. Шарттың екі тарабы болса, either/neither қолданылады, ал егер үш не одан көп болса, any/none сөздерін қолданамыз.
* Тараптардың ешқайсысы/бірде-біреуі — Neither Party shall…

92. Орыс тіліндегі кейбір дефис арқылы жазылатын қосарлама сөздер ағылшын тілінде де, қазақ тілінде де дефиссіз жазылады:
* предприятие-заявитель – өтініш беруші мекеме — applicant
* физические лица — нерезиденты – резидент емес жеке тұлғалар — non-resident individuals
* банк-кредитор – несие беруші банк — lending bank
* хозяйственные субъекты — естественные монополисты – табиғи монополист болатын шаруашылық субъектілер — entities which are natural monopolists

93. Орыс тіліндегі кейбір жағдайда ұғымдардың арасына тире қойылса, ағылшын тілінде түсінуге оңайырақ болу үшін екі жағына да қойылады:
* Источник выплаты — узбекское СП освобождается от налогообложения.
Төлем көзі өзбек БК салықтан босатылады.
The source of payment — the Uzbek JV — is exempt from taxation.

94. However сөзімен сөйлем бастауға болады, ал but құрмалас сөйлемде жалғаулық шылау ретінде ғана қолданылады.
* We requested the information, but…
* We requested the information. However…
Бөлісу:

5 пікір

bizbike
байқамай өшіріп, қайта жариялап отырмын, айып етпессіздер
edige
Осы посты өмір бойы күткен едім… Қойындәптерге жазуға ерініп отырғаным енді…
bizbike
Оңай жолын жазайын ба? Уордқа көшіріп алыңыз да, ең керек жерлерін басып шығарып, қойындәптеріңізге жабыстырып қойыңыз немесе степлермен ұстап қойыңыз )))
Соңғы түзету:
Erkekyz
Мен сол вордқа көшіріп, шығарып алдым. Рахмет!!!
MickThatsMyNick
ағылшынша сөйлегенде көп грамматикаға көңіл аудармайды екенмін, бірақ болашақ мұғалім ретінде маған керек инфо.