Жарияланымдар

Атом мен атам

Иә, Көкжал Серіктің кейінгі бір жазбасын а көзім түсіп кетіп, оқып, тоқып, толғанып отырған...