Жарияланымдар

Басыңды қатырма!

Бір профессор сабағына келген студенттерге қолына су ішетін кесесін алып: — Мынаның салмағы...