Жарияланымдар

NurzhamalSaktaganova
Шаяндар логикадан алшак жане анкау дегенге келиспеймин! Менин IQ корсеткиш оте жогары. Маган логикалык маселелер шешу унайды. Жанеде фантазия мен экстрасенстик кабилет жаксы дамыган деуге болады. Ал анкаулык маган оте жат кабилет карама-кайшы. Мен кез келген адамга тез сеним артпаймын. Омирде биреудин арбауына туспегенмин.