Таңдаулы

asaubota
осы сөзімді біреулер әулиелікке теңеп жүр. менікі Винодан кейінгі сондай тілек еді, тілектер орындалуда, шүкір