Түн, қол және зырылдақ

Түн. Қап-қараңғы тас түнек. Ыстық, шұлық пен шарап сасыған бөлме.
Бір кезде… бір кезде қол көрінді. Қол. Жүні мен адырайған тамырларына қарағанда еркектің қолы. Баяу қозғалып кеңістіктен тірек іздеген қол.
Шалбар кигізілген аяққа тиген қол. Сипады.
Әрі қарай