iz

may  boyawli  swretjalpi hazahstanga bargandagi eng zor engbegim osi swret bolsa kerek, yaginy men osi swretti sizw uxin hazahstanga barganday boldim, bul joli almatidagi mwzeylerdi aralap, ondagi hazahstandih swretxilerding sizbalarin oz kozimmen korip hayttim, al kop sol oner adamdarimen kezdesip anggimeleswge oray bolmadi, oner akedemyasindagi bir — eki mugalimmen jay gana amandasip hayttim, terengdey sirlaswga ol kisiler harbalas boldi, ari ozimde bastap jurgen birew bolmagan song da, aytew almating janindagi awildagi agaynim bar edi, almatining koxesimen tanistirdi, sogan hudayga xukir. al osi kerektegi birnexe dostarim telepon haltirgan ogan, olarding awili alista boldi, bara almadim, mina swret alamti bay serke awili haynar histagindagi jol edi, osi jolmen almatiga kiremiz jane osi jolmen haytamiz, sodan bul jolda mening izim hana emes, hanxamalagan hazagimizding ata- babamizding jorihtagi izderi haldi desengxi, oyima osi oralip haytip kelesala osi hazahstanda jathan ata joldi sizw keldi…
mina jerde swret joldaytin huraldi tawa almadim hoy.
Әрі қарай