"Ахотники за приведнами"

Бала күнімізде орысшадан нөлміз @VKM-сстың, сондықтан мульпильмдердің атын қате-қате қылып айтатынбыз. Ностальжи назымына беріліп, шалалық шаққа хуясат жасап қайтыңдар, нақ әкесстер. Өлеңді хормен айтуды рекомендеймін:
If there's something strange
in your neighborhood
Who you gonna call?
Ghostbusters!
Әрі қарай