Рейтинг
+41.59

Оcылай екен...

117 оқушы, 117 тақырып
/ / 0 / 51 / 0
Қабілет әлде дерт

Гипертимезия — өмірінің әрбір сәтін есте сақтау қабілеті. Негізі, қабілеттен гөрі ауытқушылық ретінде есепке алынып, психологтардың қарауында болады екен. Алғаш рет бұл термин 2006 жылы қолданылған. Тәжірибе...